sangchein Preloader لطفا صبر کنید.....

خدمات مشاوره - مشاوره کسب و کار

تاریخ درج آگهی: 1400/04/22

توضیحات آگهی

۰۲۶۳۲۵۴۸۵۶۴ - ۰۹۱۲۰۵۸۱۱۰۹ - ۰۹۱۹۵۸۵۹۳۴۸ - ۰۲۱۲۸۴۲۱۱۷۹

مشاوره کارآفرینی:
در دورانی که برای اشتغال باید هر راهی را بروید، بهتر است که به خود کفایی برسید تا بتوانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. ابتدایی ترین مرحله برای کارآفرینی پیداکردن توانایی ها و استعداد هایی است که در آن ها مهارت دارید. اگر چه این کار ساده ای نیست ولی مشاوران ما هستند تا شما را در این کار راهنمایی کنند.
مشاوره مدیریت:
یکی از مهم ترین شروط رسیدن به موفقیت یادگیری راه و روش های مدیریت می باشد. شما باید بدانید که چگونه می توانید کارهایتان را مدیریت کرده و برنامه هایتان را پیش ببرید.
مشاوره کسب و کار:
مشاوره کسب و کار امروزه یکی از مهم ترین نیاز های هر شهروندی می باشد. کسب و کار خانگی، کسب و کار اینترنتی، کسب و کار های بازاری و یا هر نوع کسب و کار دیگری نیاز به مشاوره دارد تا بتواند در این بازار رقابتی خود را حفظ و گسترش دهد.
مشاوره شغلی :
در مواجهه با سیستم یکپارچه و به منظور استفاده بهینه و مطلوب از آن، فارغ از اینکه نگرش سازمانی باید تغییر نماید، نیازمند آن هستیم که فرآیند مالی واحد اقتصادی نیز یکپارچه شود. در این شرایط، نیاز به دیدگاهی منطقی نسبت به مباحث مالی، در چارچوب ساختار واحد مربوطه بیشتر نمایان میشود. لذا بهرهگیری از دانش و تجربه مدیران و مشاوران مالی که در تعامل با سیستمهای یکپارچه میباشند و نحوه استقرار و پیادهسازی آن در واحد اقتصادی مربوطه، جهت بهرهگیری بهتر از نرمافزار، حایز اهمیت میباشد.
مشاوره مدیریت
با توجه به پیچیدگی امروزی محیط کسب و کار، رشد سریع بازار و وجود رقبای مطرح، لزوم بکارگیری روش‎های نوین مدیریتی در سازمان‎ها هرچه بیشتر احساس می‎گردد. از این رو سازمان‎های جویای موفقیت، به منظور کاهش چالش‎های موجود در کسب و کارشان از مشاوران مجرب در شاخه‎های گوناگون مشاوره مدیریت استفاده می‎نمایند.
شرکت هونامیک با در دست داشتن تجربیات مفید در سه زمینه ذیل به سازمان‎ها یاری می‎رساند:
■مدیریت راهبردی■مدیریت منابع انسانی■ مشاوره تأسیس شرکت‎های بخش مالی و پولی
مشاوره راهبردی
ارائه خدمات مشاوره در قالب برنامه ریزی راهبردی‎برای واحدهای کسب و کار و بنگاههای اقتصادی در سطوح ورورد به بازار، رقابت پذیری و استراتژیهای اجرایی جهت توسعه شامل تبیین و تدوین مأموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک، تدوین استراتژیها، بررسی عملکرد واحدهای کسب و کار و بنگاههای اقتصادی و تدوین برنامههای اجرایی به منظور نیل به اهداف استراتژیک از جمله خدمات شرکت هونامیک در بخش مشاوره‎های راهبردی است.
با تجربه حاصل از همکاری با شرکت‎های بین المللی و بهره‎گیری از دانش روز، طیف گسترده‎ای از خدمات مشاوره راهبردی را به بنگاه های اقتصادی ارائه است که شامل:■تدوین و یا اصلاح جهت گیری‎های کلان سازمان (چشم انداز، مأموریت، ارزش‎ها و اهداف)■طراحی مدل راهبردی متناسب با مأموریت و چشم انداز سازمان در جهت بهبود عملکرد■برنامه ریزی استراتژیک در سطوح مختلف (حضور - رقابتی - سازمانی) و ارائه راهکارهای اجرایی (برنامه ریزی عملیاتی)■ارائه راهکارهای اجرایی در جهت بهبود مدیریت کسب و کار
■طراحی و اصلاح ساختار سازمانی■اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانی
مشاوره منابع انسانی
مشاوره تأسیس شرکت‎ های بخش مالی و پولی
با توجه به دانش و تجربیات مجموعه، مشاوره در کلیه مراحل تأسیس شرکت‎های بخش خدمات مالی و پولی از جمله تهیه برنامه کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم از ارگان‎های نظارتی جهت تاسیس و راه اندازی از ارگان‎های نظارتی، پذیره‎نویسی و برنامه عملیاتی راه اندازی، یکی از محورهای شرکت هونامیک می‎باشد.

مشاوره کار مشاوره شغل مشاوره کسب و کار مشاوره کارآفرینی

اطلاعات تماس

  • البرز - کرج
  • کرج
  • ۰۲۱۲۸۴۲۱۱۷۹